2008-12-18

Rädda vården! av Marianne Berg & Saima Jönsson

Dagligen läser vi i tidningarna om den allvarliga situation sjukvården i Lund befinner sig i. Vi läser om cancerpatienter som får vänta på behandling och svårt sjuka som inte kommer att få livsuppehållande vård.
Det är borgerlighetens snåla stjärna som lyser över den skånska sjukvården i vinter. 37 miljoner ska Lunds universitetssjukhus spara in till årsskiftet och ytterligare stora besparingar väntar nästa år då resten av underskottet på 143 miljoner ska tas in.
”Det kommer inte mer pengar” säger sjukhuschefen och det är korrekt, men det är viktigt att peka ut var ansvaret för detta ligger: hos den politiska majoriteten i region Skåne, de borgerliga plus miljöpartiet, som trots krav från bl a vänsterpartiet. säger nej till att skjuta till mer pengar till vården och hos den borgerliga regeringen som genom neddragna statsbidrag försämrat regionens ekonomi.
Samtidigt som besparingarna brutalt genomdrivs väntar stora organisationsförändringar när univeristetssjukhusen i Malmö och Lund ska samordna sitt arbete i betydligt större utsträkning än tidigare. Detta förväntas ge effektivitetsvinster.
Sådana förändringar kan vara positiva, men ska organsaitionsförändingar lyckas måste två krav vara uppfyllda: förändringarna måste vara förankrade i organisationen och bland personalen och de styrande kan inte samtidigt utsätta organisationen för stora sparkrav. Effektivitetsvinster uppstår oftast inte med en gång vid organisationsförändringar.
Liksom när det gäller andra verksamheter så kräver de borgerliga att sjukvården ska trolla med knäna och prestera högre kvalitet med mindre pengar. Att mljöpartiet är med och delar ansvaret för denna politik i regionen är mer än sorgligt.
Nu krävs det att vi är många som höjer våra röster för att rädda vården.

Inga kommentarer: