2010-02-18

Demokratisk Vänsters årsmöte 2 mars

Välkomna till Demokratisk Vänsters årsmöte den 2 mars med början kl. 19.00. Platsen är Demokratisk Vänsters partilokal, Magle Lilla Kyrkogata 2.
Hur ska Lund nå fram till sina nya klimatmål? Linda Birkedal miljöstrateg från kommunkontorets miljöstrategiska enhet inleder en diskussion om Lunds kommuns nya klimatmål och hur de ska uppnås. Denna programpunkt beräknas pågå mellan 60 och 75 minuter, därefter vidtar de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.
Observera att årsmötet, liksom alla andra medlemsmöten, är öppet för alla intresserade. Medlemskap alltså inget krav – men bara medlemmar har rösträtt, förstås.

Inga kommentarer: