2010-05-20

Beskyddarverksamhet av Anders Davidson

Nu visar Pentagons egen statistik att USA, Nato, Isaf dödar allt fler civila.
I fjol dödades 51 civila från årets början till sista april. I år dödades under samma period 90 civila afghaner.
Det sägs att utländsk militär finns i Afghanistan för att skydda civilbefolkningen. Efter snart tio år säger överbefälhavaren för styrkorna att "vi" måste förklara för afghanerna att vi är här för deras skull. En omänsklig pedagogisk uppgift tycks det.
Afghanerna betalar ett högt pris för denna vår beskyddarverksamhet.

Inga kommentarer: