2010-05-20

Nytt från Höje å och Sankt Lars — ett alternativ till karnevalskaoset

Strax för jul hade jag glädjen att meddela att ett avsnitt av vandringsleden söder om Höje å färdigställts. Mitt i vintern byggdes sedan en ny bro över ån. Så fin som kontrast till de snötäckta fälten och den strida svarta strömmen!
Nu har ett ännu ett avsnitt av vandringsleden färdigställts. Det sträcker sig från garaget i Sankt Lars industriområde fram till Flackarpsvägen. Eftersom åbrinken är hög får man helt nya perspektiv över gränsen mellan stad och land.
Den s k stättan vid Flackarpsvägen, där vandringsleden fortsätter in under järnvägen, har ersatts av en passage i markplanet efter kritik från människor med funktionshinder.
Byalaget inbjuder exklusivt Veckobladets läsare och Röda Kapellets musiker att gratis delta i en vandring längs ån söndagen den 23 maj klockan 15. Politiker intresserade av stadsplanering och Lunds gröna områden är särskilt välkomna. Samling vid öppenvårdscentralen i Sankt Lars, där valborg firades.
Man får också en skymt av den stora omvandling av Sankt Larsparken som pågår. Bygget av ett stort äldreboende har inletts, Hunnerupshemmet renoveras, LKF bygger i parkens sydligaste hörn. Det handlar alltså inte bara om det nya bostadsområdet på den gamla BUP-platsen.
Gunnar Stensson

PS. Ett tjugotal personer från Tekniska förvaltningen och Höjeå Vattendragsförbund, såväl tjänstemän som politiker, samlades klockan 13 för att inviga den nya bron. Räckena pryddes med blågula band. Sedan strävade de uppför den branta strandbrinken och vandrade sakta i riktning mot järnvägen. På ängen vid Flackarpsvägen satte de sig med flaskor och termosar och inmundigade sina matsäckar. De återvände någon timme senare till utgångspunkten vid bron där de hade sina cyklar och bilar. En andmamma schasade iväg sina nio nykläckta ungar. Solen sken.

Inga kommentarer: