2010-11-25

Perspektiv på judendomen

"Förintelsen  är vårt liv och vi tänker inte glömma den och låter inte heller någon glömma oss. Vi har lyft förintelsen ur dess historiska sammanhang och förvandlat den till en ursäkt för – och en drivkraft bakom – allting vi gör. Allting jämförs med förintelsen, förminskas av förintelsen, och därför är allting tillåtet – stängsel, belägringar,inringningar, utegångsförbud, ouppklarade dödsskjutningar och att stoppa vatten- och livsmedelstillförsel. Allting är tillåtet, eftersom vi gått igenom förintelsen.” Avraham Burg, Förintelsen är över och vi måste resa oss ur askan, Daedalus 2010.

Irans judar
”Faktum är att Iran hyser Mellanösterns största judiska befolkningsgrupp efter Israel, cirka  30 000 individer som enligt Majds – och min egen – uppfattning lever ett tryggt och harmoniskt liv i den ”islamiska gudsstaten”. Ett drygt dussin synagogor, flera kosher-restauranger och judiska skolor, ett ganska stort judiskägt sjukhus och så vidare. Plus en representant i det iranska parlamentet. Är dess personer troende judar? Ja, de flesta. Är de sionister? Mycket få.” Per Jönsson, DN, 19/11: två böcker av Homan Majd, Irans dubbla ansikte, Ordfront 2010, och The Ayatollahs democracy, W W Norton & Company.

Inga kommentarer: