2012-08-30

Mr Bean är folkpartist

När komiska egenskaper i undantagsfall dyker upp hos folkpartister är de ju oftast helt omedvetna – som i fallet Carl B Hamilton, politikens svar på Mr Bean.
Per T Ohlsson 26/8

Och som i fallet Tove Klette, kommunalpolitikens svar på Grevinnan i Grevinnan och betjänten. Men vem är betjänten? Mats Helmfrid?
Red.s anmärkning

Inga kommentarer: