2012-08-30

Neddragningen av vårdplatser dödar

Indragningarna av vårdplatser på sjukhusen kan ha bidragit till fem dödsfall under 2011, läste jag i Sydsvenskan 28/11. Det är uppenbart att patientsäkerheten äventyrats.
   En av mina nära vänner skulle just genomgå en komplicerad hjärtoperation. Självfallet var – och är - jag mycket oroad och upprörd.
   Mer resurser måste tillföras sjukvården.
Girighet har två sidor. Den ena är strävan efter maximal privat vinning, oavsett om det går ut över andra. Den är vanligast på marknaden. Den andra är snålheten. Lägsta möjliga skatt, oavsett om man måste betala med människoliv. Den är vanligast i politiken.
   De girigaste medborgarna är de rikaste. Det är deras politiska organisationer som hårdast driver lågskattepolitiken.
Gunnar Stensson

Saima Jönsson Fahoum, V, påpekar: 
Sverige har faktiskt lägst antal slutenvårdsplatser av alla OECD-länder och Skåne har bland de allra lägsta i Sverige.
   Och nu sparar man in på fler platser. Smärtgränsen är nådd och därför ser det ut som det gör nu.
   De här besparingarna är fullkomligt orimliga. Man kan inte handskas så här med vården, det går inte längre.
   Det är tragiskt både för patienterna och de anställda. Ekonomerna har fått fullständig makt över vården. Innan var det klinikcheferna. Men det här är förödande.
SDS 29/8

Inga kommentarer: