2013-12-12

Hackat och malet av Ulf N

”Intetsägande policydokument”
Förslaget till kommunens nya program för ekologiskt hållbar utveckling, den s k LundaEko II, har som vi tidigare berättat om i VB utsatts för hård kritik av oppositionen. Lunds Universitet har nu lämnat in sitt av rektor Per Svensson undertecknade remissyttrande över förslaget. Yttrandet kan inte betraktas som något annat än en nedsabling av de borgerligas förslag. ”Jämfört med föregångaren LundaEko I framstår därför LundaEko II som ett vagt och ganska intetsägande policydokument utan närmare styrning för att säkerställa att adekvata åtgärder vidtas” skriver universitetet bland annat. Det är ord och inga visor!

Riksrevisionen och MP/DV-motion på samma linje
Riksrevisionen har sedan 2009 i sammanlagt 11 rapporter granskat den nationella klimatpolitiken. Den sista och sammanfattande rapporten kom häromdagen. En av revisionens rekommendationer är att regeringen ska fastställa ”en ungefärlig bana för hur utsläppen långsiktigt ska minska, även efter 2020. En sådan utsläppsbana behövs också som underlag för att bedöma vilken mix av styrmedel som kan vara kostnadseffektiv på kort och lång sikt.” Det är precis en sådan bana som MP och DV i en motion har föreslagit att kommunen skulle använda sig av för att ha koll på hur kommunen ligger till i förhållande till etappmålet 2020. Tyvärr kom Riksrevisionens rapport några dagar efter att fullmäktige behandlat motionen, så oppositionen fick ingen draghjälp därifrån. Fast det hade nog inte hjälpt. Den borgerliga majoriteten hade nog röstat ner MP/DV-förslaget ändå.

Rimlig bensinprisnivå
Bensinpriset måste höjas till 42 kr litern om målet om en fossilbränslefri fordonsflotta 2030 i riket ska klaras av. Det är slutsatsen i en rapport från Konjunkturinstitutet. Fast att hoppas på att riksdagen ska besluta om nödvändig höjning av koldioxidskatten för att få upp bensinpriset till denna rimliga nivå är väl en fåfäng förhoppning.

S om skydd av parker
”Förstärk skyddet av parker och grönområden” – det föreslår socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige. Gott så – då kanske S är berett att ompröva sitt ja till att bygga på det som återstår av Vipeholmsparken.

Moderaternas solkiga förflutna
Moderaternas motarbetande av stödet till kampen mot den tidigare apartheidregimen i Sydafrika har med rätta satts i blickfånget nu i dagarna. Partiet har tveklöst ett mycket solkigt förfluten, inte bara i relation till Sydafrika. Under USAs folkmordskrig i Vietnam under1960- och 1970-talen stödde moderaterna hela tiden USA och dess quislingregim i Saigon. I den moderata garderoben finns många skitiga trasor som borde ner i bykgrytan.

Mammons högtid
Nu hackas det och mals en hel del såväl i slott som i koja inför den årliga offerfesten till Mammons ära. Men se upp: vad finns i julkorven, vad döljs i köttbullar och skinka? Köp ekologiskt!

Inga kommentarer: