2013-12-12

Pusselbitar

(S) satsar på Klostergården. ”När de (den borgerliga majoriteten) nu hävdar att träffpunkten på Klostergården återuppstår blir det i form av en halvhjärtad minivariant som inte motsvarar behovet i området... Det ska finnas träffpunkter värda namnet i samtliga kommundelar och i synnerhet i Klostergården både nu och i framtiden.” Ann-Margreth Olsson (S). andre vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.
Lokaltidningen Lund 11/12

”Moderaterna borde be om ursäkt för de partikamrater som stod i riksdagen och kallade Mandela för terrorist... Netanyahu deltog inte när hela världen tog farväl av Nelson Mandela i Soweto. Israel samarbetade tätt med apartheidregimen, bland annat hjälpte man varandra att utveckla kärnvapen. I Israel är apartheidsystemet fortfarande i full schwung. I deras fängelser finns det massor med Nelson Mandelas med palestinska namn. Inga problem med det, anser Gunnar Hökmark, ordförande i Samfundet Sverige-Israel.”
Åsa Linderborg, Aftonbladet 11/12

”Det finns ingen plats för födelse
På kvinnokliniken i Lund fick under första halvåret i år 200 kvinnor hänvisas till att föda på andra sjukhus på grund av plats- och personalbrist... Varför ser det ut så här? Den konkreta orsaken är naturligtvis brist på pengar. Om man räknar med det nu aktuella förslaget på ett femte jobbskatteavdrag har alliansen sänkt skatterna med över hundra miljarder kronor. Man har prioriterat den enskildes plånbok i stället för den gemensamma kassan.”
Nina Björk, DN 9/12

Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över
Det är dags att inse att kommunerna inte klarar att vara huvudman för skolan. De har inte heller lyckats göra den likvärdig. Vi stöder kravet på en skolkommission med ett öppet mandat.
   När skolverket går igenom orsakerna till de försämrade skolresultaten är det tydligt att det handlar om segregering, decentralisering och differentiering, samt en individualisering i form av ensamarbete som i själva verket lämnade eleverna i sticket. Dessa fyra faktorer förklarar i stor utsträckning varför svenska elever presterar sämre idag än tidigare.
Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Per Thullberg, fd rektor för Södertörns högskola och generaldirektör för Skolverket.

Alla förlorar på ett fritt skolval
I projektet ”Den svenska skolans nya geografi” visar forskare hur skolvalet utnyttjas av över- och medelklassföräldrar för att deras barn ska slippa träffa arbetar- och underklass. Elever med socioekonomiskt svag bakgrund får sämre chanser, men inte heller elever från mer välbeställda familjer lär sig mer – kunskapsnivån sjunker även för dem. Vi står där med en politikerkår som vägrar problematisera ett system där fattiga skiljs från rika, högutbildade från lågutbildade, svenskar från invandrare.
Daniel Swedin, Aftonbladet 9/12

Vissa skolor har blivit förlorare i skolvalslotteriet. Avståndet mellan den bästa och sämsta skolan har fördubblats i naturvetenskap och tredubblats i läsning under 2000-talet”, säger Anders Jakobsson, professor vid. Malmö Högskola.

”Många skolor har förlorat de mest ambitiösa eleverna på grund av skolvalet. Tidigare var det små skillnader mellan svenska skolor, med en hög lägstanivå på eleverna. Nu ökar skillnaderna i resultat. Vi har tappat det ideal som fanns i den svenska skolan. Nu måste vi fråga oss vad vi kan göra för att motverka sorteringen och kompensera för bristerna i systemet”, säger Magnus Oskarsson, lektor vi Mittuniversitetet och projektledare för PISA i Sverige.

Alla elever tappar i Sverige, men de lågpresterande tappar mest. I läsförståelse och naturvetenskap ökar klyftorna mellan eleverna, och även mellan olika skolor, fast inte i matematik”, säger Sverker Härd, enhetschef på Skolverket.
Stockholm TT

”I grunden beror det på friskolereformen och kommunaliseringen. Friskolereformen plockade in vinstintresset i skolan, det skapade fel incitament. Kommunaliseringen innebar att staten sköt ifrån sig ansvaret. Vi har fått en fullständigt kaotisk skolmarknad där kommuner kan missköta sig och där friskolorna kan utveckla sig hur som helst”, Sven-Eric Liedman, professor i idé-historia och författare till boken ”Hets. En bok om skolan.”
ETC Malmö 6/12

Inga kommentarer: