2013-12-05

Politiken

Under detta pregnanta namn ger Vänsterpartiet ut ett blad i Lund en gång per månad och massutdelar detta till hushållen i Lund. Bladets utformning påminner till sitt utseende mycket om hur VB såg ut på vår papperstid.
   Även innehållsmässigt så behandlar Politiken oftast samma ämnen som VB. Inte så konstigt eftersom VB:s redaktion och skribenter till övervägande del har hjärtat på ungefär samma ställe som vänsterpartiet.
   Men ibland så finns det material i Politiken som det tyvärr skrivs allt för lite om i VB. För att vidga VB-vyerna så har jag "lånat" en artikel som fanns under vinjetten Teknik i Politiken #10 2013. Red instämmer med kraft i den avslutande meningen. Artikeln är skriven av Politikens redaktör Abe Bergegårdh.
RedMed zeppelinare - mot framtiden!


Zeppelinare har oförtjänt dåligt
rykte. Till skillnad från vätgas är
inte helium explosivt.

Zeppelinare har en stor potential. Kan man lösa vissa tekniska svårigheter med till exempel barlast så har farkosten stora fördelar genom sin flexibilitet.
Farkosten behöver ingen stor landningsplats som flygplan, ingen omfattande infrastruktur som tåg och är snabbare än fartyg. Dessutom är den bränslesnål. Sammantaget kan den fylla en viktig roll i omställningen av transportsektorn för att minska utsläppen.
   Nu har ett amerikanskt företag - Aeros - meddelat att de har löst frågan om barlastproblemet och siktar på att redan 2015 ha zeppelinare i trafik. Vi följer utvecklingen med spänning.

Inga kommentarer: