2013-12-05

Texter som debatterar fascismbegreppet av Tjatte Hedlund

För den som är intresserad av den filosofiska diskussionen om den fascistiska ideologin så vill jag rekommendera ”Texter som debatterar fascismbegreppet” i ”Marxistarkiv” samt ”Artiklar om fascism/nazism”.
   Speciellt vill jag rekommendera ett kort och lättförståelig inlägg av Torbjörn Tännsjö: Vad är fascism?
   Torbjörn Tännsjö diskuterar frågan om hur man bäst definierar fascism, med utgångspunkt i Henrik Arnstads aktuella bok Älskade fascism. En av de frågor som diskuteras är ifall politiska rörelser av Sverigedemokraternas sort bör klassificeras som fascistiska.

Inga kommentarer: