2014-03-06

Gaia morte - antiekologisk phånism uti Destropia av /j

I flera år kunde vi på Stadsbiblioteket hitta broschyrer och program från exvis LNF och motsvarigheten för hela Skåne som länstyrelsen ger ut med vandringar, exkursioner, kulturaktiviteter kopplade till landsbygdens och odlingslandskapets byggnadsarv samt föredrag mm. Men så kom en ny småmärklig ombyggnad av SB:s inre med resultat än fler tomma ytor och så dessa slottschangtila centralperspektiv för övervakning, a la Foucault eller vad. Då försvann ovantyp material samman med Skryllebladet och annat användbart. Snart är väl bara dataterminaler kvar i ett trendig, svartmålad tomyta. Ni kan månne tänka er placera icke önskvärt infmaterial i foajén, åtminstone samman med A4-lapparna så lågt satta att liggande ställning krävs för ta del. Vad blev det av SNF mfl:as vårprogram, förresten? Knappt anlänt åkte det väl ut. Hälsomaterialet finns dock kvar, vems var den prioriteringen och är inte bästa och billigaste hälsoinvesteringen delta i ovantyp aktiviteter, för både kropp och sinne?
   Inte alla önskar vara uppkopplade mot Storebror i nätvarianten 24 timmar om dygnet, med mobilvibrator under kudden eller satt vid underbenet med en chic fästrem. Men att döma av bibliotekschefens direkt oförskämda svar till Sven Karlsson i mobilfrågan har vi fått en bokboss i tiden, med nog egna beroendeproblem. Äskas härmed remiss till oss besökare när förordnandet går ut!
   Och blir nåt "resultat" av nya tonårsdelen med sina liggfåtöljer bör ju chefen äras med ett flickförnamn - eller Holger efter viss nämndordförande, då en pöjk ... Här fanns förr en lugn och avskild tidskriftsavdelning. Kan vi slippa denna trend- och omgörningshysteriska anda från SB:s chefsvåning? Och se till att äntligen blir ett springvatten i fd vinterträdgården nåt väl var tanken vid första stora ombyggnaden, när utförslöpan började. Beträffande toadörrarna så ta steget fullt ut och välj bajsbrunt!

Inga kommentarer: