2015-05-28

Pensionärsliv av Karin S

Jag stavpromenerar,
jag sittgymnastiserar,
jag kverulerar,
jag ekonomiserar,
jag fantiserar,
jag smärtfixerar,
jag medicinerar,
jag retirerar,
jag musicerar,
jag tvångssanerar,
jag levererar,
jag deprimerar,
jag egocentrerar,
jag kritiserar,
jag problematiserar,
jag negativerar.
Och hela tiden i takt
med stavgången:
Död-en, död-en, död-en
Iväg! Stick!
Men.
Barnen, barnen, BARNEN!
Tack!

Inga kommentarer: