2016-10-20

Kulturhus i Folkets park? Ja!


 
Folkparkshuset, eller Edmanska huset, som det kallas efter sin skapare arkitekt Bengt Edman, ska restaureras, det har kommunfullmäktige bestämt. Det ska bli ett kulturhus för Väster med plats både för Västers bibliotek och Teater Sagohuset till en kostnad av 15 miljoner.
   Sedan gjorde Serviceförvaltningen en utredning och kom fram till att kostnaden blir 65 miljoner.
   Då greps tjänstemännen i Kultur- och Fritids- förvaltningen av panik (nämnden är ju kroniskt underfinansierad av Lunds skattesnåla höginkomsttagare) och föreslog att restaureringsförslaget ska skrotas. Idag (torsdag) tar nämnden ställning.
   Men det är inte Kultur- och Fritid som fäller det slutliga avgörandet utan fullmäktige.
   Anders Almgren, S, tar snart upp frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott. Han vill ha både teaterverksamhet, bibliotek och kafé i byggnaden, helst till priset 15 miljoner. Ett lågpriskulturhus, kanske.
   Stadsplanerare Malin Larsvall i Husgruppen, som bildats för att bevara Edmanska huset, sågar utredningsförslaget. Enligt henne måste man välja mellan bibliotek och teaterverksamhet om man vill bevara byggnadens arkitektoniska värden.
   Samtidigt sneglar Lunds politiker på frågan om huruvida Stadshallen ska bli ett Kulturhus om två år. Ett eller två kulturhus? Billiga eller dyra? Eller inget alls? Konsthallen finns ju.

Teater Sagohuset har i minst 30 år misshandlats av de styrande. Att teatern alls existerar beror på att det hållits igång av Margareta Larsson och andra ur den generation som varit van att lita till egna krafter. Det är hög tid att kommunen tar ansvar. Och en central plats är givetvis att föredra. Härom året fördrev kommunen Lilla Teatern från Stortorget. En fadäs!
   Kanske kan Lunds anseende som kulturstad nödtorftigt repareras om Teater Sagohuset bereds plats i Stadshallen?
   Men då återstår frågan om Lilla Teaterns framtid.

Det behövs en mötesplats på Väster, som de senaste decennierna vuxit med stadsdelen Värpinge. Biblioteket och dess stödförening bedriver sedan årtionden i trånga lokaler och till låg kostnad en verksamhet för litteratur och kultur som utgör en inspirationskälla för hela Lund.
   Edmanska huset med pergolan och den ljusa salen skulle vara en utomordentlig bibliotekslokal med utrymme för möten och konditoriverksamhet mitt i den underbara Folkparken med dess majestätiska träd som jag har beundrat sedan jag såg dem första gången 1954.
   I början av 1980-talet när huset var nytt – det byggdes 1976 – ägde Vänsterpartiets höstfester rum där med konserter, uppträdanden av bland annat Röda bönor, lekar och dans, inte bara inomhus utan också ute i parken. Några noteringar från den 5/9 1981: ”Trängsel, musik, slamrande karuseller, sol, rök från grillarna, flaggor, ballonger, barn, jag har just kommit hem från festen och den ser ut som en väldig framgång klockan 5 på lördagen.”
   Se till att ljuset får lysa i Edmanska huset och livet återvända till Folkparken.
Gunnar Stensson
 
 

Inga kommentarer: