2016-10-20

Skatter för kapitalismens bevarande? av Gunnar Stensson

Thomas Piketty föreslår i Kapitalet införandet av en global förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och progressiv inkomstbeskattning. Varför?
   För att begränsa förmögenhetskoncentrationen i världen. Den hotar nämligen hela det kapitalistiska systemet. Förmögenheterna koncentreras numera automatiskt. Det leder till ekonomisk stagnation.
   Tyskland och Frankrike föreslår tillsammans med tio EU-länder en skatt på valutatransaktioner. Det kallas Tobinskatt efter ekonomen som fick idén för drygt 40 år sedan. Peter Larsson reflekterar över förslaget under rubriken Nya skatteintäkter. (SDS 20/10)
   Transaktionerna är många nuförtiden. Det finns datorer som genomför dem automatiskt. Skatteintäkterna blir stora - om Tobinskatten införs.
   Syftet med Tobinskatten är detsamma som med Pikettys skatteförslag: att hindra att det kapitalistiska systemet stagnerar på grund av kapitalets koncentration.
   Den rikaste procenten gör hårt motstånd mot alla skatter. Den enskilde kapitalistens vinststrävan är alltid starkare än viljan att bevara systemet. Därför blir effektiva förmögenhetsskatter kanske aldrig genomförda. Systemet kollapsar. Så avskaffar kapitalismen sig själv. Kanske?
   Att frukterna av de mångas arbete hamnar i händerna på de få ägande är orättvist, skriver Nina Björk i Drömmen om det röda. Vi socialister vill att den orättvisan ska avskaffas. Det är utmärkt att Vänsterpartiet arrangerat en studiecirkel kring boken.

Inga kommentarer: