2016-11-10

En uppmaning!

Förvisso är VB sedan många år partipolitiskt obunden. VB är emellertid inte opolitisk! Tolka det obundna som att om du har fler förslag på att organisera sig för att förbättra denna värld så är du välkommen i VB. Att behövet att organisera sig är i växande är absolut säkert.
red
 

Inga kommentarer: