2016-12-08

Christmas Carols Service

Helgeandskyrkan
Lördag 10 dec kl 17
Helgeands- och Jubilatekören
Larsåke Sjöstedt, organist
Mikael Ögren, präst

Konsert i Helgeandskyrkan
Söndag 11 dec kl 17
Nilstorpskören

Inga kommentarer: