2016-12-08

Organisera 100! av Gunnar Stensson

Lunds kommun föreslår nu att hundra medborgare måste stödja ett medborgarförslag för att det ska tas upp i fullmäktige. Det kan se ut som en begränsning. Jag tror tvärtom.
   Att samla ett hundra namnunderskrifter, skrivna för hand, kräver information och opinionsbildning, kort sagt organisering. Det räcker inte längre att en enskild får en idé, skriver ner den och postar den. I stället måste hen diskutera den med andra och sannolikt revidera och förbättra den medan hen samlar det nödvändiga stödet. Samtidigt ökar stödet från undertecknarna trycket på politikerna.
   I somliga fall kan ett nej från fullmäktige leda till att en bestående opinionsgrupp bildas.
   Kravet blir på ett helt annat sätt substantiellt jämfört med det oansvariga och lättköpta stöd som opinionsyttringar på nätet uppnår.
   Det gynnar också redan existerande föreningar. Kloka förslag ger dem möjlighet att rekrytera medlemmar.
   Det är inte säkert att kravet minskar antalet medborgarförslag till kommunfullmäktige. Men det är säkert att det ökar det demokratiska engagemanget i Lund.

Inga kommentarer: