2018-09-27

Lönebildningsmodellen i svensk skola av Gunnar Stensson

Sämre och dyrare skola - också i Lund
– Lärare kan byta kommun för att få ett lönelyft och senare flytta tillbaka och få ett lyft till. Vissa undrar varför vi inte ger en lärare som vill flytta 4000 i höjning för att stanna. Vi måste ju ändå lägga de pengarna på att rekrytera en ny lärare.
   Men vi måste arbeta efter den lönebildningsmodell som råder i Sverige. Och det skulle bli diskussion: ”Varför kan ni betala 4000 för att behålla den läraren, men inte den?” säger Charlotte Svensson, HR-chef på barn- och skolförvaltningen.
   (Du undrar kanske vad en titeln HR-chef innebär, även om det av sammanhanget delvis framgår vad hen har för uppgifter. HR betyder Human Resources, och begreppet är ännu ett exempel på skolvärldens marknadsanpassning)
   Hög läraromsättning ger en högre belastning på dem som är kvar. Och många byten betyder ofta sänkt undervisningskvalitet för eleverna.
   Samtidigt är rörligheten på arbetsmarknaden större idag, vi måste bygga organisationen för att hantera det, fortsätter Charlotte Svensson.
Källa: Alexander Agrell, Fler lärare väljer att stanna kvar, Sydsvenskan 21/9

Marknadsanpassning innebär alltså att vi accepterar att eleverna får sämre undervisning, att de lärare som stannar kvar av omsorg om eleverna och den egna skolan lönediskrimineras jämfört med de lärare som är mer intresserade av den egna plånboken och att kostnaderna stiger, samtidigt som skolornas kvalitet sjunker.
   De två senaste decennierna har den svenska skolan försämrats samtidigt som den blivit dyrare och skolbolagen har tagit ut miljonvinster.
   En sådan marknadsanpassning är verkligen ett missbruk av Human Resources!

Inga kommentarer: