2018-09-27

Politiskt mirakel i Lund av Lucifer

Ja, så har det varit val. Jag ska inte trötta läsarna med försök till analys – det har redan andra gjort, Men det är omöjligt att låta bli att säga några ord om vad som har hänt i Lund.
    För det första måste det väl vara att vad alla var ense om var ett enfrågeparti visade sig gå framåt i valet, detta trots att partiets enda fråga nu är avgjord. Spårvägen är under byggnad trots partiets alla protester.

Lysande partipropaganda
Sanningen måste väl vara att det handlade inte bara om en fråga, FörNyaLund visade sig ha mer att säga. I FNL:s publicitet före valet presenterade man ett brett urval av ställningstaganden och man beskrev dem på ett utomordentligt tydligt och tilltalande sätt. Jag tror inte jag någonsin har sett ett parti tala så enkelt och tydligt till väljarna som FNL gjorde. Man fylldes av beundran och avund och jag hoppas att de andra partierna tar lärdom till nästa gång.
   Men ännu viktigare är innehållet. Förenklat kan man säga att FNL:s hållning är ungefär densamma som Vänstern (dåvarande VPK) gav uttryck för under de första åren på 1970-talet. Det handlade om att vara varsam om staden Lunds värden och att slå vakt om barnfamiljer t.ex, genom mindre barngrupper. FNL förde också fram andra saker, t.ex, nedgrävning av järnvägen och skattestopp.

En väldig blandning
De första reaktionerna inom V var de man kunde förvänta: “borgare”, “elitister”, “kändisparti” etc. Det intressanta är att det nu vänt. Visst är det svårt att gripas av entusiasm för en lista som toppas av Börje Hed, Men här finns också Hjördis Kristenson, kulturgeograf som skulle varit en tillgång för varje V-grupp, och Jan Annerstedt, gammal vänsterman. Måhända en teknokrat men en som har bidragit till fullmäktigedebatterna med många sakliga och goda argument. Ja, FNL-listan är verkligen en blandning och det är svårt att tro att partiet kommer att uppträda på ett samlat och entydigt sätt. Men det kan vi leva utan. Jag tror att FNL-arna kommer att känna samhörighet vänsterut och det man har hört från de påbörjade diskussionerna med S och V tyder på det. Jag erinrar mig från 1970-talet hur en gediget akademisk borgare talade om för mig att han röstade borgerligt utom i kommunalvalet där han stödde V och särskilt uppskattade Thomas Schlyter, arkitekt och ledande V-företrädare. Det fanns och finns borgare som vill röra om i grytan och inte bara ansluta sig till den borgerliga sumpen.

Mellanskikt och arbetarklass
V har länge försummat att vända sig åt det hållet (Hanna Gunnarssons motion om att bevara äldre bebyggelse är ett gott tecken på förändring) Vänsterpartiet ska väl som alltid samla mellanskikt/intellektuella och arbetarklass, det senare i våra dagar lågbetalda kvinnor. Vad gäller spårvägen får vi nu en förortsbana till Brunnshög och det kan väl vara bra, utan att vi behöver jubla för den skull. Nergrävd järnväg blir på tok för dyr för både stat och kommun. Och vem vill stå i en ful och otrivsam tunnel som den under Knutpunkten i Helsingborg? Nergrävd tunnel i Lund hoppas jag vi slipper de närmsta tjugo åren. Skattestopp, ja gärna, V älskar inte skatter även om en del tror det, men om man vill ha alla de saker FNL har talat för måste man vara beredd att betala och det kommer FNL också att inse.
   Jag ser alltså med förtröstan fram mot FNL:s insatser i fullmäktige och tror att rätt skött så kommer V att hitta en ny allierad i många frågor.

Stark Lundagrupp i riksdagen!
Slutligen: visst är det roligt att Lund nu kommer att företrädas i riksdagen av Hanna Gunnarsson (V).  Elin Gustafsson (S) och Emma Berginger(MP)!
 

Inga kommentarer: