2018-09-27

Stad och land

Promenad från Arena-staden till åkerfälten norr om Höje å.
Samling söndagen den 30 september klockan 14.00 på Klostergårdstorget.

Byalagsmöte i ABF-lokalen, Sunnanväg,
måndagen den 1 oktober klockan 19.30

På dagordningen:
Stad och land  -  förtätning och grönområden
Järnvägsplanen Lund – Flackarp fastställd av Trafikverket
Klostergårdsfesten.
Övrigt.         

Inga kommentarer: