2018-10-04

Ingen VB nästa vecka


Nästa vecka befinner sig red på resande fot och måste tyvärr hoppa över ett nummer.
Nummer 30 låter vänta på sig till den 19 oktober.

Inga kommentarer: