2018-10-04

Noterat i veckan

Klimatsabotörer
Den globala oljetillgången är rekordhög.
”Det är första gången vi är över 100 miljoner fat per dag i produktion”, säger Ulf  Svahn, vd för Svenska petroleum och drivmedelsinstitutet. Han säger det belåtet.
   För alla som känner ansvar för klimatet är beskedet extremt oroande.
   Svahn är mest oroad över att priset på olja fortsätter att stiga.
   Det är också Sydsvenskans ekonomisida: ”OPEC och oro för sanktioner mot Iran pressar upp priserna” lyder rubriken.
   Ekonomisidan handlar sällan om verklig ekonomi. Den är ett reservat för för rika spekulanter som vill öka vinsten utan hänsyn till klimatet eller något annat än snabb vinst.
   Klimathänsyn, vad får jag för det?
Sydsvenskan 28/9

En kapitalist om ojämlikhet
”Naturen är inte heller jämlik. Vi har olika genetiska förutsättningar. Så hela det begreppet är ett teoretiskt begrepp – det är mot Darwin och Darwins teorier. Det är inte bara en social fråga. Det ligger i vår biologi.”
Skattesmitaren Leif Östling i Expressen 28/9

Tre nya aktiebolag tillåts profitera på Lunds skolpeng
De tre vinstdrivande aktiebolagen är: Nordens tekniker-institut AB, Hvilan Utbildning AB och Sjölins gymnasium AB.
   Lunds utbildningsnämnd ville avvisa dem, men Skolinspektionen bedömde att de inte medför ”sådana påtagliga negativa följder för elever, Lunds kommun eller närliggande kommuner att ansökningarna ska avslås”.
   Samtidigt får fem gymnasieaktiebolag nej från Skolinspektionen. De medförde förmodligen så påtagliga negativa följder för elever och Lund att de inte kunde förbises.
”Fria gymnasier får starta i Lund”, Sydsvenskan 4/10

Inga kommentarer: