2019-06-06

Ett nytt sätt att informera om klimatupphettningen
av Gunnar Stensson

Om inte de nya uppgifterna om stationsbygget i Klostergården kommit i onsdags hade jag tänkt skriva om Guardians bevakning av klimatet. Det hinns nu inte, men här är några fragment.
   Ett. Exxon-mobil har gjort större vinster än någonsin de senaste åren och har konsekvent använt sina rikedomar till att undanhålla allmänheten kunskap om klimatforskningen. Kortsiktiga vinster har valts före överlevnad för stora delar av mänskligheten.
   Två. Översvämningar på grund av klimatupphettningen drabbar stora områden i Mellanvästern.
   Tre. I Brasilien minskar regnskogen med två fotbollsplaner i minuten under jakten på kortsiktig vinst. Avskogningen innebär att upptagningen av koldioxid minskar i snabbare takt än någonsin.
   Fyra. I Berings hav massvälter tofslunnar (en fågelart) och gråvalar på grund av att uppvärmningen minskat tillgången på plankton, ryggradslösa havsdjur och småfiskar.
   Fem. Bekämpningsmedel från företaget Monsanto utrotar viktiga insekter, fördärvar myllan och förorenar livsmedel.
   Sex. Människor inandas och sväljer 50 000 mikroplastartiklar dagligen. Många av partiklarna stannar kvar i magar och lungor.
   Sju. Guardian har inlett en stor artikelserie under rubriken Toxic America. Artiklarna är dyra att producera, tar tid och arbete att skriva och ställer krav på läsaren.
 

Därför har tidningen startat en insamling för att finansiera dem. Målet är 150 000 dollar. Tredje juni hade tidningen fått in 65 207 dollar. Den sjätte hade summan ökat till 74 189. Målet kanske nås om någon vecka. Artiklarna berör hela världen och är kontroversiella för många stora företag på energi-, livsmedels- och läkemedelsområdena.

Klimathotet avgör mänsklighetens framtid, menar tidningen. Nu är den avgörande tiden. Men informationen om det som sker förvanskas och förtigs.
   Medias beroende av rika ägare, annonsörer, energiföretag, biltillverkare, tillväxttroende ekonomer och politiker leder till att verkligheten förnekas, viktiga fakta undanhålls allmänheten och falska uppgifter sprids.
   Därför har Guardian gjort sig oberoende av annonsörer, finansiärer och politiska makthavare och förlitar sig i stället på ett globalt samarbete med forskare, miljöorganisationer, partier som tar klimatkatastrofen på allvar, ursprungsbefolkningar som drabbas och människor som är medvetna. Det leder också till en sorts internationell organisering av de ledande krafterna i kampen för överlevnad.
   Toxic America är ett exempel på hur arbetskrävande vetenskapliga artiklar finansieras.
   Jag vet inte vilka möjligheter tidningen har att genomföra sitt projekt att fungera som global och oberoende informatör om miljökatastrofen. Liknande projekt är möjliga i fler sammanhang.
   Men jag uppmanar alla att följa och stödja Guardians unika projekt som har lett till en enastående kvalitet på rapporteringen om klimatkrisen och sambanden mellan politik och klimat.

Inga kommentarer: