2019-06-06

Framgafflat – om cykel och trafik av Ulf N

Elspark”cyklar” och ”cykelkommun”
FNL förhalar utbyggnaden av centrala cykelstråket
Det nordsydliga cykelstråket genom stadskärnan som ska sträcka sig från Allhelgonakyrkan ner till Södertull är färdigbyggt i sin nordliga och sydliga del. Återstår etappen att förbinda dessa båda delar genom centrala Lund, dvs vid Lundagård och Stortorget.
   Planeringen ligger klar på Tekniska förvaltningen, det är bara att trycka på startknappen. Men Tekniska nämndens ordförande, Jan Annerstedt (FNL), fördröjer ärendet genom att med stöd av de andra borgerliga partierna förhindra att nämnden tar ett beslut om igångsättning. Varför FNL agerar på detta sätt är oklart, kanske vill de helt enkelt inte att centrala Lund ska få ett sammanhängande cykelstråk. Om detta har Karin Svensson Smith (MP), 2:e vice ordförande i nämnden, ställt en interpellation (skriftlig fråga) i kommunfullmäktige riktad till nämndsordföranden. Interpellationen fanns med på fullmäktiges dagordning i maj, men Annerstedt deltog inte i mötet för att besvara den. Han uppges ha deltagit i en hållbarhetskonferens i Oslo. Gott så – han har mycket att lära på det området. Nu kommer interpellationen i bästa fall upp först vid sammanträde i augusti, eftersom fullmäktigesammanträdet i juni prioriterar beslut om budget.

Interpellationen om skyltar på trottoarer
Svaret på undertecknads interpellation om den vildvuxna floran av felaktigt uppställda skyltar på trottoarer får också vänta på sej till augusti månads fullmäktigesammanträde. Av samma skäl som den interpellation som nämns i stycket ovan: Jan Annerstedt (FNL), var inte närvarande vid fullmäktigesammanträdet i maj. Dock har Annerstedt i ett epostmeddelande till mej sagt att han ”uppmanat teknisk förvaltning att kolla upp efterlevnaden av gällande regler i stadsmiljön” och att han räknar med att kunna redovisa resultatet av förvaltningens koll när interpellationen kommer upp i fullmäktige.
 

 

Transportstyrelsens utredare av elspark”cyklar”
I mina öron låter det som ljuv musik när Transportstyrelsens utredare säjer att elspark”cyklarna” ska bort ur trafiken om de inte uppfyller kraven för eldriven cykel. Som jag ser det är dessa leksaker för vuxna (som helt felaktigt har fått beteckningen ”cyklar” i sitt namn) inte bara en trafikfara för i första hand gångtrafikanter, cyklister och sej själva. De är dessutom en sanitär olägenhet som skräpar ner överallt. Dessa vuxenleksaker, som ställs lite överallt där de inte ska stå, borde betraktas som miljöfarligt avfall och den som ställer transportleksaken ifrån sej på detta sätt borde kunna bötfällas för nedskräpning.
   Argumentet att elspark”cykeln” bidrar till att minska bilresandet ger jag inte mycket för. Det borde utredas vilket annat transportsätt spark”cyklarnas” förare skulle ha använt, om elspark”cykel”möjligheten inte erbjöds, och i vilken utsträckning de i stället skulle ha valt bil. Intill dess en sådan utredning visar att resande med transportleksaken i stor utsträckning ersätter bilresande är min bergfasta övertygelse att de i huvudsak ersätter kollektiv-, cykel och gångresor.

Lund: Cykelkommun eller ”cykelkommun”?
Som den uppmärksamme läsaren noterat sätter jag i stycket ovan citationstecken kring ”cykel” när det gäller transportleksaken. Jag kommer också att även i fortsättningen använda citationstecken kring ”cykelkommun” när det gäller Lund.
   Visst cyklas det i Lund, men fortfarande är trafikinfrastrukturen i allt väsentligt anpassad till bilismen. För den som ifrågasätter korrektheten i detta påstående rekommenderar jag t ex en cykeltur från Östertull till Gastelyckan. För att passera motorvägen ta två 90-graderssvängar och två hårnålskurvor och sedan köra i en cykelunderfart med två tvärbranta lutningar och ta en ny 90-graders sväng, alternativt längre fram korsa en sexfilig bilväg.
   Eller cykla från Tetra Pak i söder i riktning mot sydöstra vägen. För att här passera under motorvägen måste cyklisten göra inte mindre än 7 (sju!) 90-graders svängar (eller nära nog 90-grader). Bilisterna? Två mjuka svängar som inte kräver någon fartreducering! Exempel på bilprioritet i infrastruktur och regelsystem skulle helt och hållet kunna fylla VB åtminstone ett halvår framöver, men det skulle förstås inte redaktören acceptera och läsarna skulle bli alldeles utmattade.

Inga kommentarer: