2019-06-06

Klostergårdsstationen mer än fem gånger så dyr som beräknat! av Gunnar Stensson

Skippa buss- och cykelförbindelsen under spåren!
Stoppa förlängningen av Åhlen och Åkerlunds väg till väg 108!
I förra numret av Veckobladet kommenterade jag kommunens fördjupningsplan om Källby.   Efter sensationella uppgifter från mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags är det nödvändigt att anlägga nya perspektiv på stationsbygget och spårområdet.
   Enligt avtalet med Trafikverket 2016 skulle Klostergårdsstationen kosta 40 miljoner, men när Lunds gatuchef Per Eneroth häromdagen träffade företrädare för Trafikverket hade priset femdubblats till 215 miljoner – en kvarts miljard. Och då är ändå inte bullerskydden längs järnvägen inräknade. Så kostnaden kan stiga.
   Kommunalrådet Börje Hed (FNL) är bekymrad. Kommunens ekonomi är hårt ansträngd och exploateringsintäkterna från utbyggnaden av stationsområdet ligger långt i framtiden.
   De svårbegripliga samarbetsinviterna till Staffanstorp grundar sig kanske på förhoppningen att Staffanstorp ska dela kostnaden för stationsbygget.
   Den största enskilda kostnadsökningen orsakas av kommunens tillägg av en buss- och cykelförbindelse under järnvägen för att binda samman Sunnanväg med Höjeåvägen väster om järnvägen. Det tillägget fanns inte med 2016.

Förlängningen är högst kontroversiell eftersom den går rätt igenom det gröna stråket från Arenan till Höje å, som i den fördjupade översiktsplanen kallas Aktivitetsstråket.
   Många Klostergårdsbor vill skydda det gröna naturområdet från trafik och är oroliga att den planerade vägen ska störa koloniområdet Klostertäppan och odlingslotterna i Källbymölla.
   De undrar också vilket syftet är, eftersom det varken finns bebyggelse eller människor längs den två kilometer långa Höjeåvägen. Människor kanske flyttar dit först om 15 eller 20 år eftersom den planerade förflyttningen av reningsverket till Sjölunda sannolikt drar ut på tiden.
   Man undrar om det finns ett samband mellan den planerade nya förbindelsen under järnvägen och planen att bygga ut Åkerlunds och Rausings väg till väg 108, en trafikled som skulle ta i anspråk en del av Sveriges bästa åkermark och kräva ett dyrt brobygge över naturområdet vid Höje å.
   Det bästa vore om Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen beslöt att avstå från den miljöskadliga förlängningen av Sunnanväg!
   De bör också ge upp planerna på utbyggnaden av Åkerlunds och Rausings väg till väg 108!
 

En nästan religiös framtidsvision av en station
 

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) vill öka exploateringsintäkterna genom att bygga höghus vid stationsläget. Karin Svensson Smith (MP) håller med, men påpekar att hennes parti är emot höghus (varför, med tanke på att förtätning bevarar mer natur?), men att höghus passar just i Klostergården.
   Det gör de kanske, förutsatt att de byggs väster om järnvägen på Södra företagsområdet och längs Maskinvägen. De skulle kunna skymma Åkerlunds och Rausings fula kontorsbyggnad.
   På Klostergårdssidan är det färdigbyggt. Där har vi Arenastaden och Arenatoppen och till och med något som kallas Central Park.
   Höghusområdet väster om järnvägen skulle kunna kallas Tetrastaden och den högsta skyskrapan naturligtvis Åkerlund och Rausing Tower. Genom att bygga högt och tätt där skulle det bli möjligt att spara det vackra naturområdet mellan Södra företagsområdet och reningsverket.
   Men innan man bygger bostäder på den vidsträckta skräpiga gamla industritomten måste man undersöka om marken behöver saneras.
   Under flera år svepte giftig toluengas från Åkerlund och Rausing in över Klostergården och vållade en rad cancerfall. Kommunen övervägde att flytta förskolan vid Västanväg för att skydda barnen. Klostergårdens byalag ledde den kampanj som till slut lyckades få företaget att upphöra med de giftiga utsläppen så att förskolan kunde stanna kvar.

Källa: Alf Sjögren, Notan för nya stationen chockar kommunstyret, Sydsvenskan 3 juni.

Inga kommentarer: