2021-04-29

Klass och skola av Gunnar Stensson

Några dagsaktuella notiser
”A wolf at the schoolhouse door” av utbildningshistorikern Jack Schneider och Jennifer Berkshire analyserar USA- högerns politik för att överta skolan. Där den har lyckats ledde det till att elevernas kunskaper blev sämre, skolpengarna gick till vinster och skolkoncernerna blev större. Utvecklingen liknar den i Sverige, även om det blev värst här. ”Den svenska skolan har förlorat sig själ”, som Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef uttryckte det. Högerns kamp för segregation mellan bra och dåliga skolor fortsätter. Nedan några aktuella exempel.
 


 

Den 13 januari skrev SD-politikern Johan Ohlin, kommunfullmäktiges ordförande i Hörby, till Polhemsskolans rektor Torbjörn Hanö efter att ha avlyssnat läraren Fredrik Claussons historieföreläsning som var kritisk mot Donald Trumps försök till statskupp, att han i fortsättningen ska kontrollera att undervisningen är korrekt. SD-politikern förklarade att han ska dokumentera vidare undervisning och återkomma vid behov.
   SD eftersträvar posten som skolminister i den regering de hoppas bilda tillsammans med M, L och KD.
   Peder Kadhammar berättar i Aftonbladet den 28/4 vad som sedan hände. SD-tidningen Samnytt framställer Johan Ohlin som offer. Vänsterdebattörer rasade mot honom. Nästa dag publicerade Samnytt namn och bild på dottern: Regeringen piskade upp hatet mot (dotterns namn) och familj. Nu får tonåringen hotfulla brev hem.
   Johan Ohlin får stöd av likasinnade: Äntligen en riktig Führer i Hörby!

Klostergårdsskolan har drabbats av Internationella Engelska skolans rekrytering av fjärdeklassare. Eleverna segregeras. De med bäst förutsättningar lockas till Engelska skolan och de som på olika sätt har sämre förutsättningar blir kvar. Samtidigt minskar skolpengen med antalet elever. Lärarna blir färre. Två klasser måste slås tillsammans till en, som då blev större. Klostergårdsskolans goda rykte försvagades och Engelska skolan håvade in skolpengarna. Segregation och kvalitetsförlust. De svaga drabbas.


Fritt sök kommer upp i dagens kommunfullmäktige. Vänsterpartiet lämnade för ett par år sedan in en motion som krävde att Fritt sök skulle omprövas. Fritt sök har lett till segregation, i hela Skåne. De största skolkommunerna Lund, Helsingborg, Malmö och Kristiansstad har gynnats. Små gymnasieskolor som den i Eslöv har drabbats. Programutbudet har utarmats. Även Lund har drabbats. Lundaelever med godkända betyg har segregerats från sina kamrater och tvingats resa till Malmö och Helsingborg. Givetvis drabbas också kommuner utan gymnasier som Hörby. Gymnasisterna därifrån tvingas till längre resor. Samtidigt har kvaliteten på Lunds gymnasieskolor sjunkit sedan 2008.
   Vänsterpartiet föreslår aktivt samarbete med grannkommunerna för att säkra ett fullständigt programutbud inom området. Så fungerade samarbetet mellan Lunds samverkanskommuner före 2008.
   Fritt sök är ett nyliberalt projekt som skapat kaos i skolsystemet – och gynnat de mest privilegierade.
   Kanske kommer någon under fullmäktigemötet också nämna det utländska konsortium som vill förlägga en ny privat internationell skola i Lund.

I dagarna meddelade Handelshögskolan i Stockholm att den inrättat professuren Barbara Bergströms professorship in educational leadership and excellence, som bekostas av Hans och Barbara Bergström, Engelska skolans grundare. 2012 sålde de Internationella engelska skolan till ett riskkapitalbolag. Så blev de rika och bosatte sig i USA.
   I USA:s presidentval stödde Hans och Barbara Bergström Trumps republikaner med ett 40-tal donationer, ofta till just de högerradikala republikaner som beskrivs i boken ”A wolf at the schoolhouse door”. Det är pengar till den del av det republikanska partiet som är antivetenskaplig, klimatförnekande och högerkristen.
   Jenny Maria Nilsson, som uppmärksammade inrättandet av den nya professuren i debattartikeln Högerkrok mot skolan (Aftonbladet 28/4), avslutar sin artikel så här:

”Grattis till Barbara Bergström som blev rik på skolpengen och till sin 75-årsdag kunde inrätta en professur i sitt namn. Grattis också till Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan, som råkar sitta i Internationella engelska skolans styrelse. Men inte grattis till oss – svenska folket – för en nations skolväsen är inte bra om det tjänar särintressen hellre än folket.”
   Och inte grattis till Klostergårdsskolan, säger vi. Men vi ska ta tillbaka den svenska skolan!

Inga kommentarer: