2010-12-09

”The Auschwitz borders” av Gunnar Stensson

I fyra årtionden har den israeliska högern utnyttjat formeln ”the Auschwitz borders” för att länka ett tillbakadragande från Västbanken till förintelsen, skriver Bradley Burston i Haaretz  5/12. Senast häromdagen tillgrep den israeliske infrastrukturministern Uzi Landau formeln för att förklara varför Israel aldrig får återlämna Västbanken och östra Jerusalem.
   Två dagar senare visade en demografisk studie att judarnas andel av befolkningen i Israel, Västbanken och Gaza nu uppgår till mindre än 50 procent.
   Det innebär att om Israel fortsatt ockupationen av Gaza hade icke-judar varit i majoritet i det område som Israel kontrollerade. Tack vare utrymningen fick Israel 2005 en respit på 1,5 miljoner, men den marginalen är långt ifrån säker.
   Det handlar inte bara om palestiniernas högre födelsetal De åtgärder som Israel tillgriper för att behålla Västbanken skapar en atmosfär som får ett betydande antal judar att överväga om de ska flytta och skapa sig en framtid på annat håll.
   Ju fler antidemokratiska lagar som stiftas för att skydda den minskande judiska majoriteten och ju fler förtryckande åtgärder som vidtas för att försvara bosättarna, desto fortare eroderas Israels legitimitet. Fortsatt ockupation gör det allt svårare för Israels allierade att förstå och stöda Israel.
   Om den israeliska högern lyckas krossa tvåstats-lösningen och den Palestinska myndigheten upplöses (vilket Mahmoud Abbas hotat att göra) så överlåts makten över palestinierna till Hamas. Mål som Ben-Gurion International Airport, tornen i Tel Aviv och själva bosättningarna blir mycket svårare att försvara. Antalet vapenvägrare ökar. Alltfler soldater lämnar landet efter fullgjord tjänst. Ju längre ockupationen varar, desto sannolikare är det att judarna blir en minoritet i sitt eget land. Apartheid-analogin fulländas.
   Många judar känner att ”the Auschwitz borders” har blivit en fälla och tänker inte vänta till slutet den här gången. De som kan ta sig ut, kommer att göra det. De som inte kan, kommer att få uppleva ”an independent Palestine from the river to the sea”.

Inga kommentarer: