2010-12-09

En osmaklig jämförelse av Lars-Anders Jönsson

Citat från tidigare VB   
Imperialister och militarister längtar tillbaka till den tid då The United States Marine var världens polis:
“From the halls of Montezuma
To the shores of Tripoli
We fight our countries battles
In air, on land and sea”.

Under 1930-talet sjöng man liknande sånger i ett Tyskland med massarbetslöshet och inflation:
”Die Fahne hoch! Die Reihen fest gesshlossen
SA marschiert mit ruhig festen schritt.”
   Stensson inlägg måste tas på allvar även om de som i detta fall är ett osmakligt inlägg.
   Den första texten beskriver amerikanska trupper i kriget mot den japanska fascismen, den italienska och tyska fascismen. Den andra texten sjöngs av tyska nazister. För Stensson är detta liknande sånger. Jämförelsen avslöjar en distans till händelserna som inte är ovanlig inom svensk intellektuell vänster.

Inga kommentarer: