2014-01-23

Fem frågor till de politiska partierna i Lund från PRO och Klostergårdens Byalag
av Torsten Norrman & Gunnar Stensson

2012 förlorade vi vår Träffpunkt i Klostergården. De styrande politikerna lade ner den för att spara pengar. Men Allianspartierna lovade att vi skulle få en ny och mycket bättre Träffpunkt i Mötesplats Klostergården när den var färdig.
   I den gamla Träffpunkten kunde vi samlas för att umgås, spela kort, sy, dricka kaffe, sjunga och få olika slags service som fotvård, sittgympa, reparation av rollatorer och viss sjukvård. Ibland kom någon underhållare eller tjänsteman med samhällsinformation. Det var öppet alla vardagar från klockan nio på morgonen. Vi kunde komma och gå som vi ville under dagen. Vackra sommareftermiddagar fick vi kaffe med bullar och kakor i den vackra trädgården.

Vi saknade den gamla Träffpunkten, men hade stora förväntningar på den nya som vi såg växa fram vid torget mellan Helgeandsgården och Klostergårdsskolan.
   Därför blev besvikelsen mycket stor när vi fick veta att den nya Träffpunkten bara skulle bli en sorts Mini-träffpunkt, en inhyrd lokal i Kultur- och Fritidsförvaltningens hus, öppen endast två förmiddagar i veckan, om den inte behövs för andra ändamål. Där saknas riktigt kök, toalett och handikappshiss. Den ska inte ha egen personal utan någon ska komma från de andra Träffpunkterna.
   I Klostergården bor mer än tusen pensionärer varav fler än hundra är över åttio år. Äldst är en kvinna som nyss fyllt 97 och som varit tvungen att sitta hemma de senaste två åren sedan den gamla Träffpunkten lades ner.

Inför valåret 2014 vill vi ställa följande frågor till kommunens politiska partier.
 1 Är ni villiga att satsa på en ny Träffpunkt som är öppen alla vardagar från 9 till 16 och är utrustad på samma sätt som den tidigare var?
 2 Hur snabbt kan detta ske? (Den gamla lokalen är fortfarande tom, och vi har inte många år kvar att leva).  A) Hösten 2014? - B) Våren 2015? - C) Hösten 2015?
 3 Klostergården är ett stort och växande bostadsområde. Under 2014 kommer många nya lägenheter byggas mellan Klostergården och Arenan. Planerar ni att bygga nya Träffpunkter i området när behoven växer?
 4 Det är viktigt att hemtjänsten håller hög kvalitet och är väl samordnad med Träffpunktsverksamheten. Planerar ni att öka kommunens satsning på hemtjänsten?
 5 Det händer att äldre går ner i vikt på grund av otillräcklig eller dålig näring. Kan ni tänka er att erbjuda lunchmåltider, antingen i den framtida Träffpunktslokalen eller på en privat lokal som Klostergårdens Pizzeria?

Det är valår i år. Vi kommer noga att studera de inkomna svaren. Även ett uteblivet svar på någon av frågorna kan utgöra ett tydligt svar. Vi kommer att hålla ögonen på hur löftena infrias under den kommande mandatperioden.
Torsten Norrman, Ordförande i PRO söder, Klostergården
Gunnar Stensson, Ordförande i Klostergårdens Byalag

Inga kommentarer: