2015-03-26

Lång väntan för Klostergårdens seniorer
av Gunnar Stensson

Äntligen har Emma Carnhede, enhetschef för seniorverksamheten, fått uppdraget att leta efter en träffpunktslokal för Klostergårdens seniorer. 85-åringarna har hunnit fylla 90, sedan den gamla träffpunkten lades ner.
   Emma Carnhede menar att den lokal i centrum där apoteket tidigare låg skulle vara lämplig, men fastighetsbolaget som äger lokalen påstår att de hellre vill ha ett nytt apotek som hyresgäst.
   Man frågar sig, vill ett nytt apotek verkligen etablera sig i Klostergården sedan det förra gått i konkurs? I synnerhet som ett nytt apotek snart blir färdigt i Sankt Lars-området.
   Vi får se. Men tiden går och alla blir vi äldre. Emma Carnhede får skynda sig. Under tiden får vi nöja oss med den tillfälliga och svårtillgängliga träffpunkten på andra våningen i Mötesplats Klostergården på förmiddagarna.

Inga kommentarer: