2015-03-26

Veckan filmtips: Inte bara i Ryssland
av Gunnar Stensson


 
Gå och se den ryska filmen Leviatan! Den visar ett samhälle där all tillit mellan människor svikits och sviks. Förblindade kämpar de för sina liv. Leviatan, den strandade jättevalen, symboliserar sammanbrottet. Kyrka och stat lever i en hyckleriets symbios.
   Det enda som är rent är de kalla ishavs-bränningar som sköljer de karga stränderna. Skeppsvrakens skelett vrider sig i blåsten. Till slut återstår bara en övergiven pojke. Det är plågsamt att se, men man glömmer det inte.

Inga kommentarer: