2015-03-26

Marxistisk grundkurs: Om kapitalets koncentration

 
Bilden är skapad utifrån SCB:s statistik över nettoförmögenhetens (alltså samlade tillgångar minus skulder) fördelning i Sverige.
Fastigheters värde mäts utifrån
deras taxeringsvärde.
Siffrorna är från 2007 – innan Alliansen avskaffade möjligheten att mäta förmögenhet.

Inga kommentarer: