2015-03-26

Pressgranne: Wallström valde den rätta vägen

Vi kan jämföra hur det gick när Sverige kritiserade USA:s krig i Vietnam, och när det gällde kampen mot den sydafrikanska apartheidpolitiken. I båda fallen kritiserades detta av näringslivsföreträdare såsom skadligt för handeln. Men på längre sikt visade det sig – när det gick som det gick – att det var till gagn för handelsintressena i stället.
Jan Hjärpe, SDS, 25/3

Inga kommentarer: