2015-04-09

9 april – årsdagen av massakern i Deir Yassin
av Ulf Nymark


64. Corpses of victims of the
Deir Yassin massactre.
Den 9 april är inte bara årsdagen av den tyska ockupationen av Danmark och Norge 1940. Det är också årsdagen av en västvärlden glömd och nedtystad händelse år 1948 – massakern på befolkningen i den lilla palestinska byn Deir Yassin.
   Massakern utfördes av de judiska terrororganisationerna Irgun* och Lehy (den s k Sternligan). Terroristerna anföll den lilla byn där några hundratal palestinier bodde. Byfolket hade förklarat sig neutrala i de väpnade oroligheter som pågick mellan palestinier och judar efter FN:s förslag om delning i slutet av november 1947. De judiska terroristerna mördade urskillningslöst män, kvinnor och barn. Det förekommer olika uppgifter om antalet massakrerade palestinier, men de flesta nutida skildrare av massakern verkar vara överens om att det rörde sig om att minst 100 dödsoffer. De stympade och skändade liken kastades i brunnar. De överlevande fördrevs, och deras bostäder plundrades av terroristerna.
   Terroristattacken var ingen var ingen tillfällighet. Det var inget dåd som enbart liten förvirrad grupp terrorister stod för. Det var ett led i de judiska kolonisatörernas plan för etnisk rensning av palestinskt område. Massakern i Deir Yassin hade ur israelisk synvinkel önskad effekt: det satte skräck i den palestinska befolkningen och många palestinier flydde från sina hem och odlingar. De som inte flydde fördrevs under det efterföljande kriget. Det slutliga resultatet av sionisternas etniska rensning av palestinskt område blev att ca 700 000 palestinier fördrevs eller flydde. Flyktingarna, de fördrivna och deras ättlingar har hittills av den israeliska staten förhindrats att återvända till sitt hemland. Terror som politisk metod är sålunda ingen ny företeelse i Mellanöstern.

* Ledare för Irgun var vid denna tid Menachem Begin. Han fick sedermera höga politiska poster i staten Israel, bland annat var han premiärminister åren 1977-1983. Sternligans högste ledare var Yitzhak Shamir som också så småningom blev premiärminister i Israel. Sternligan stod för ett annat i Sverige på sin tid mera uppmärksammat terrordåd: mordet på Folke Bernadotte 1948. Bernadotte hade FN:s uppdrag att försöka åstadkomma fred och en uppgörelse mellan palestinier och judar i Palestina. Mycket talar för att även detta terrordåd hade stöd i den allra högsta israeliska ledningen. Se Göran Buréns bok Mordet på Folke Bernadotte.

Inga kommentarer: