2015-04-09

Palestina officiell medlem i ICC

Palestina är nu officiell medlem i Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Inträdet skedde under en stängd ceremoni på ICC:s högkvarter i Haag den 1 april.

ICC Second Vice-President Judge Kuniko Ozaki, in the presence of the President of the Assembly of States Parties, H.E. Sidiki Kaba, presents Minister of Foreign Affairs of Palestine Dr. Riad Al-Malki, with a special edition of the Rome Statute © ICC-CPI
Medlemskapet öppnar för palestinierna att som stat driva anklagelser mot Israel om krigsbrott.
Både USA och Israel har varit starkt kritiska till det palestinska draget, och efter att det stod klart att Palestina skulle beviljas medlemskap i ICC ströp Israel överföringen av palestinska skatteintäkter till Palestinska myndigheten.
   Israel har undertecknat men inte ratificerat Romstadgan, som är grunddokumentet för ICC.

Inga kommentarer: