2015-04-23

Brev till VB

I fredags i förra veckan (10/4) publicerades hos Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg (http://www.tankeverksamheten.se/) en skrift av mig som heter "Förtjänst och globalisering -- fallet Zlatan". Den kan laddas ner gratis från den redan angivna internetadressen, men för enkelhets skull får du den ändå som bilaga. Jag hoppas och tror att den är av intresse för många av Veckobladets läsare trots att författaren öppet deklarerar sig som socialdemokrat.
Bästa hälsningar,
Ingvar Johansson

Bilaga »
 

Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi, diskuterar förtjänst och
globalisering och föreslår inrättande av en ”Interngovernmental Panel on Income
Inequality” (IPII) som en parallell till FN:s klimatpanel (IPCC).

Inga kommentarer: