2015-04-23

Nej till servicelinje, men kanske tätare turer med linje 1 av Barbro Nilsson

Nedanstående kommentar till en enkät om kollektivtrafiken ledde till följande skriftväxling
   Jag har ägnat mig åt en intensiv uppvaktning av politikerna för att återfå servicebussarna som trafikerade vårdcentralerna. Nu har frågan enkelt och behändigt lämpats över till Skånetrafiken. Vad händer? Vi på Klostergården använder inte linje 9.
Barbro Nilsson
Hej Barbro!
Inför att Skånetrafiken tog över ansvaret för stadstrafiken år 2013 gjorde vi en översyn av resandet och kostnaden för servicelinjerna. Resandet var mycket litet, och kostnaden var hög.
   Det var inte ekonomiskt försvarbart för Skånetrafiken att ha kvar dessa linjer i dess form. Däremot ställde vi frågan till kommunen om de var intresserade att ha kvar servicelinjerna.
   Beslutet togs att de skulle upphöra. Vi gick då igenom samtliga av servicelinjernas hållplatser och studerade antalet resor och avståndet till befintliga linjer från dessa. I de flesta fall fanns det en närhet till övriga linjer, och i de fall det saknades kompletterade vi med nya linje 9.
   Vi gjorde också en rejäl satsning på busstrafiken i augusti 2014.
   Gällande Klostergården undersöker vi möjligheterna att köra linje 1 ännu oftare, men det är ännu inte bestämt.
Med vänlig hälsning
Fredrik Schell
Trafikutvecklare Skånetrafiken
E-post: fredrik.schell@skanetrafiken.se
Skånetrafiken
Fredrik Schell
”Resandet var mycket litet och kostnaden var hög."
   Detta är felaktigt, i vart fall vad gäller förmiddagar. En kontroll med de aktuella chaufförerna skulle utan tvekan ge information om
 - att en stor andel av de resande hade färdtjänstkort och alltså reste gratis med servicebuss och att merkostnaden för färdtjänst med bil borde ha tagits med vid beräkningen, vilket i någon mån skulle ha reducerat kostnaden
 - och troligen betydelsefullare - att betalningsapparaterna under bortåt två hela år mestadels var trasiga och alltså inte levererade någon mätning av resandeantalet.
   Att linje 1 får tätare turer är mindre intressant för det dryga tusental pensionärer som bor på Klostergården. Vi behöver framför allt kunna åka buss till vår vårdcentral.
   Sjukresesystemet - med förhandsbeställning, långa väntetider och fakturahantering är inte attraktivt -och möjligen inte helt billigt - om man behöver göra tätt återkommande besök, t ex för provtagningar eller sjukgymnastisk behandling. När jag senast väntade på taxi för hemresa från vårdcentralen träffade jag en kvinna som väntat 1 timme på sin sjukresetransport.
   Att chaufförerna på de vanliga busslinjerna inte har tid att hjälpa till med på- och avstigning - har den synpunkten någon betydelse?
   Det ligger i samhällets intresse att gamlingar bor kvar i sina hem. I framtiden blir vi allt fler, vi som går omkring med rollatorer.
Får vi kosta pengar?
Får vi åka med Skånetrafiken?
Mvh
Barbro Nilsson

Inga kommentarer: