2017-11-30

Manifestation för ensamkommandes rättigheter!


Onsdag den 6 december ska kommunfullmäktige ta beslut i de ensamkommande som fyllt 18 års framtid. S och MP har än så länge inte vågat ta ställning i denna frågan och nu måste civilsamhället sätta press på dem och utkräva ansvar!

Hur ser situation i Lunds Kommun ut?
Lund kommun hade i augusti 2017 ansvar för 266 ensamkommande barn och unga; varav 170 har uppehållstillstånd och 96 är asylsökande. Av de 96 som fortfarande väntar på beslut beräknas ca 40 bli åldersuppskrivna. Åldersuppskrivningar är inte vunna i laga kraft, kommuner måste beakta att migrationsverkets beslut inte är slutgiltigt förens en domstol har fastställt det. Alltså kan kommunen avvisa en ungdom som faktiskt är under 18 år. Dessa ungdomar tvingas lämna sina boenden och den kommun där de har sina vänner, skola, och trygghet. Lunds överförmyndarnämnd har beslutat att dessa ungdomar har rätt till en god man så länge deras asylärende pågår trots åldersbedömningarna. Dock så förlorar ungdomarna resterande sociala trygghet i form av skola, socialsekreterare, vård, boende etc. då de inte längre anses vara kommunens ansvar.
   46 av Sveriges 290 kommuner låter ungdomarna bo kvar på sina boenden medan deras ärende fortfarande pågår. Lunds kommun är inte en av dem. Detta vill vi ändra på!

Kom till stadshuset onsdagen den 6 december kl. 12:30 – 15:30 och hjälp politikerna att fatta rätt beslut!
Rädda Barnen Lund
Tamam Lund
Tillsammans för Lund
Flyktingar Lund
Ensamkommandes förbund
Stories of the refugees

Inga kommentarer: