2019-03-21

Anonym skrivelse styr inriktningen på utredning av nya järnvägsspår genom Lund av Ulf N

Den borgerliga kvintettens styre tar sig märkliga former. Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen beslutade att rakt av ställa sig bakom en odaterad, helt anonym skrivelse om hur en utredning om ”järnväg i tunnel genom Lund” ska bedrivas.

Unikt att en anonym skrivelse blir kommunalt beslut
Skrivelser är detaljerad och omfattar hela fyra sidor med direktiv, men det går alltså inte att utläsa vem som har upprättat skrivelsen. Kommer den från den kommunala förvaltningen? Från det borgerliga kvintettstyret, från någon enskild lundabo? Eller jultomten? Det går inte att utläsa av protokollet från styrelsesammanträdet. Det torde vara helt unikt i kommunens historia att en majoritet fullt ut sluter upp och ställer sig bakom en anonym skrivelse!

Bättre förutsättningar för järnvägstrafik
Beslutet innebär att enbart ett tunnelalternativ för järnvägen genom Lund ska utredas. Miljöpartiets oppositionsråd Karin Svensson Smith yrkade mot de borgerligas förslag att utredningen skulle omfatta de tre möjliga höjdlägesalternativen tunnel, markförlagd lösning och järnväg på bropelare.
   Utredningen skulle också enligt MP-yrkandet belysa konsekvenserna av de olika alternativens möjligheter att ge bättre förutsättningar för person- och godstågstrafik, något som inte ingick i de anonyma direktiven.

Spårfobi
S och V hade ett förslag som liknade MP:s men där ingick också att utreda ett yttre godsspår i markplan. Båda dess förslag röstades alltså ner av den borgerliga majoriteten. Så en omfattande och dyr utredning ska nu bedrivas på grundval av en anonym skrivelse som majoriteten nu gjort till sin. Kvintetten präglas alltså numera helt av tunnelseende och FNL:s spårfobi har smittat av sej på hela det borgerliga blocket.

Samtal om järnväg
Kommunstyrelsebeslutet följdes i veckan som gick upp av ett samtal mellan MP:s Karin Svensson Smith och kommunalrådet Börje Heed från FNL. Det var MP som tagit initiativ till samtalet, som leddes av Johan Wester. Syftet med samtalet var enligt Karin att på ett så tidigt stadium som möjligt engagera lundaborna i planeringen av den framtida järnvägen genom Lund. Stadsbibliotekets atriumgård var överfylld vilket tyder på att frågan om järnvägen är en het fråga.
 

 

Vad som blev tydligt i samtalet var just det som framkom i kommunstyrelsens hantering av frågan: FNL är låst till ett enda alternativ och vill inte ha en allsidig prövning av olika möjligheter. Likaså struntar FNL i såväl kostnader som konsekvenser för järnvägstrafiken i sin helhet. Som Karin konstaterade: om alla städer längs stambanan skulle kräva och få tunnellösningar blir det inga pengar över till spår mellan stationerna.

Inga kommentarer: