2019-03-21

Hållbar stadsutveckling - från teori till praktik


 
Våra städer står för en ökad andel negativ miljöpåverkan. Globalt står städerna för 70 procent av växthusutsläppen. Hållbara städer utgör ett viktigt mål i Agenda 2030.Inom hållbar stadsutveckling ingår arbetet med samhälls-planering,ekosystemtjänster, luftfrågor, trafik- och transportfrågor, avfallsfrågor med mera. Åtgärdsområden omfattar allt från insatser kring cirkulär ekonomi till grön infrastruktur.
   På seminariet får du en initierad bild av de olika aktiviteter som bedrivs för att motverka städernas miljöpåverkan. Från teorin görs en direkt koppling till hur man på kommunal nivå praktiskt kan arbeta och agera för att skapa hållbara och smarta städer. Detta kommer vi också att ha som utgångspunkt i den uppföljande
diskussionen.
   Föredragshållare är Magnus Johansson, universitetslektor vid Malmö universitet. Magnus har lång erfarenhet från forskning och utbildning inom hållbar stadsutveckling. På deltid jobbar han på RISE (Reserach Institute of Sweden) som forskare knuten till deras stadsutvecklingsgrupp. Han jobbar också med tillämpningen av ämnesområdet på kommunnivå.
   Sopplunchen kommer att serveras i samband med avslutande diskussion.
   Antalet platser är begränsat så kom i god tid, först till kvarn får plats.
   Miljöseminariet arrangeras av Vänsterpartiet i samarbete med ABF i Lund. Seminariet är det första i en serie miljöseminarier under våren
Tid: Lördag 30 mars 2019 kl. 14:00–16:00

Plats: ABF MittSkåne, Kiliansgatan 9, 22350 Lund

Inga kommentarer: