2022-09-08

Kassandra och klimatet av Ulf Nymark

I söndags var jag och hustrun i grannstaden och avnjöt en konsert med Mikael Wiehe. Konserten var en del i Wiehes stora avskedsturné. Varvat mellan wieheklassiska låtar som ”Keops pyramid”, ”Titanic”, ”Sång till friheten”, ”Vem kan man lita på” etc framförde Wiehe i sedvanlig ordning många vassa synpunkter och tänkvärda historier.

Apollons förbannelse
Bland annat berättade han den grekiska myten om Kassandra, dotter till kungaparet i Troja. Historien om Kassandra handlar om att guden Apollon blev förälskad i Kassandra och gav henne gåvan att se in i framtiden. När Kassandra inte besvarade Apollons varma känslor utfärdade han en förbannelse över henne. Han lät henne behålla förmågan att se in i framtiden, men ingen skulle komma att tro på hennes förutsägelser. Kassandra försökte varna trojanerna om Trojas förestående undergång och den Trojanska hästen, men hon blev inte trodd. ”Jag fruktar att Greta Thunberg är vår tids Kassandra”, avslutade Wiehe denna berättelse.
   Jag delar fullt ut denna fruktan. Och det finns dessvärre inte bara en enda Kassandra – det finns en uppsjö Kassandror. Forskarna i FN:s klimatpanel, FN:s generalsekreterare António Guterres, för att nu nämna några av de många som jämte Greta, varnar för en kommande klimatkatastrof, om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Personliga och strukturella förändringar
För någon vecka sedan varnade inte mindre än 1944 forskare i en debattartikel i Aftonbladet under rubriken ”Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar” för kommande kriser. Forskarna konstaterar att ”många politiker ser ny teknik som lösningen på samhällets omställning, men forskningen visar tydligt att en stor del av omställningen måste ske genom att vi ändrar våra beteenden: konsumerar mindre, flyger mindre, äter mindre kött. Det krävs både personliga och strukturella förändringar.” Sverige är inte längre ett föregångsland för klimatarbetet, menar forskarna, och pekar på sänkt bensin- och dieselskatt, pengar till nya motorvägsbyggen, förslag på halverad miljöbudget, minskade anslag till skydd av natur och ett minskat klimatbistånd.

Sätt klimatkrisen högst på agendan!
De 1944 forskarna avslutar sin artikel med följande vädjan: ”Läget är akut – utsläppen fortsätter att öka när de tvärtom behöver minska drastiskt. Nu vädjar vi till alla Sveriges politiker: Sätt klimatkrisen högst på agendan! Använd den tillgängliga vetenskapliga expertisen, börja med att genomföra de rekommendationer ni redan fått från Klimatpolitiska rådet. Behandla klimatkrisen som den akuta och livsavgörande kris den är, och visa starkt politiskt klimatledarskap! ”

Rösta för en kraftfull klimatpolitik
Så här i valrörelsens sista skälvande timmar måste tyvärr konstatera att de flesta partier, inklusive de tre största partierna, inte tror på Kassandrornas budskap om den upphettade framtiden. Men än finns det möjligheter att rädda Troja och än kan vi mota bort den ökända hästen genom att med FN-chefens ord, ”gå från kollektivt självmord till alternativet kollektiv handling”. Men hur häva Apollons förbannelse? Ett bit på väg är att i valet på söndag rösta för en kraftfull klimatpolitik.
Ulf Nymark, Miljöpartiet, kandidat till kommunfullmäktige

Inga kommentarer: