2022-09-08

Putins mål: att återupprätta det ryska imperiet av Gunnar Stensson

Invasionen i Ukraina 2022 är det senaste av Moskvas övergrepp i Östeuropa. Läsningen av Martin Kraghs aktuella bok om rysk historia efter andra världskriget - Det fallna imperiet - väcker en rad kusliga minnen – och minnen av förhoppningar som grusats. Putin ser järnridåns och terrorbalansens tid som en rysk storhetstid. Genom invasionen i Ukraina vill han återskapa den.
   Vad var det som hände under den där ”storhetstiden”?

Segern i andra världskriget hade givit Sovjetunionen kontrollen över Östeuropa. Pragkuppen 1948 dödade demokratin i Tjeckoslovakien och bekräftade uppkomsten av den järnridå som upprättats mellan öst och väst. Stalin-diktaturen drabbade alla länder inom östblocket.
   Stalin avled 1953. Chrusjtjovs tal 1956 vid 20:de partikongressen där han fördömde Stalins terror och de sovjetiska Gulag-lägren väckte hopp om befrielse. Solsjenitsyns ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” fick publiceras i Sovjet.
   Men samma år inträffade Ungern-revolten, kanske inspirerad av de förhoppningar som väcktes av Chrusjtjovs avståndstagande från stalinismen. Ungern lämnade Warszawapakten och bad FN om hjälp. Men efter några dagar invaderade sovjetiska trupper Budapest och installerade en lydregering. Sveriges radio hade en journalist som skildrade det tragiska förloppet inifrån Budapest. Drömmen om självständighet och demokrati krossades.


13 augusti1961 uppfördes Berlinmuren 

1968 valdes Dubcek till ledare för Tjeckoslovakien. Han förespråkade ”socialism med ett mänskligt ansikte”. Järnridån öppnades på glänt. Under Prag-våren sjöd landet av entusiasm. En av dem som gladde sig var CH Hermansson, vpk:s partiledare.. Äntligen en befrielse från den förstenade Sovjet-kommunismen.
   Den 23 augusti krossades Pragvåren av sovjetiska, östtyska och ungerska trupper. Martin såg en ishockeymatch på TV. Publiken ropade Dubcek! Dubcek! Vad säjer dom, undrade Martin. Ropar dom dum-tjeck? Han var 7 år.
   1977 kom nästa frigörelseförsök. Då publicerade oppositionen i Prag ”Charta 77”, ett manifest för politiska och mänskliga rättigheter. Författaren Waclav Havel och andra försvarare av Charta 77 fängslades. Flera avrättades.
   I december 1979 invaderade Sovjetunionen Afghanistan.
   Solidarnosc grundades i Polen 1 augusti 1980. Det var ursprungligen en fackförening men förvandlades under hösten till en bred demokratirörelse. Den 13 december krossades den. Polsk militärdiktatur infördes – för att förhindra inmarsch av sovjetiska trupper.. Då bröt VPK Lund med SUKP, Sovjetunionens Kommunistiska Parti. Jag ringde och meddelade Lars Werner annandag jul.
   1985 blev Gorbatjov det sovjetiska kommunistpartiets generalsekreterare och 1990 fick han titeln Sovjetunionens president. Han blev inom kort avsatt. Han krävde Glasnost – öppenhet – och Perestrojka – förnyelse. Länderna innanför Sovjetunionens järnridå andades ut. Befrielsen blev möjlig.
   Ungern gjorde 1989 en avgörande insats genom att öppna gränsen till Österrike. En strid ström av öst-medborgare flyttade till Väst. Berlinmuren revs i november 1989. Tyskland enades.


Sommaren 1990 följde Karin och jag med några MFF-funktionärer på en bussresa till Budapest. Alla gränser var vidöppna. Där fanns kulsprutor och torn och taggtråd, men grindarna var öppna och posteringarna obemannade. Efter ett dygns resa var vi framme i ett strålande Budapest en klar julidag. Alla var glada.

En epok var slut. Initiativet till förändring kom inifrån Sovjetunionen. Lägg märke till att väst hela tiden förhöll sig passiv. Sovjetunionen hade fått göra vad som helst innanför järnridån. Det kan förklaras av terrorbalansen, hotet om ömsesidig förintelse. 
   Väst hade sina egna bekymmer. Kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike krigade för att behålla sina kolonier. Indien blev fritt. Mao segrade i Kina. USA höll på med Vietnamkriget i drygt tio år innan de blev slagna. Inte bekymrade sig USA om något sådant som Prag-våren.


Nu är jag äntligen framme vid Putin. Han finns i bakgrunden bakom Bresjnev, Gorbatjov och Jeltsin. För honom hade Sovjetunionens storhetstid börjat med segern över Nazi-Tyskland 1945 och slutat med unionens sammanbrott. Nyliberalismen härjade i Ryssland och rikedomarna togs över av oligarkerna. Vladimir Putins mål var att återupprätta det ryska imperiet. För det verkade han tålmodigt under alla de år som förflutit sedan dess. Vi sammanfattar vad han gjorde nästa vecka.

Inga kommentarer: