2022-09-01

Friday for Future alla fredagar

 

Klimatet och miljön måste ha prioritet inför valet i september. Kom och fråga forskare från Lunds universitet om klimatet och omställningen vi står inför. Prata gärna sen med de politiska partiernas representanter i valstugorna.
   Våra sex forskare är:
Kimberly Nicholas, LUCSUS
Jessika Richter, IEES
Shubham Singh, Inst för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Yann Clough, CEC
Kajsa Emilsson, Socialhögskolan
Till Koglin, Trafik och väg, LTH          

Inga kommentarer: