2022-09-08

Krossar klimatet Putin? av Gunnar Stensson

 

I fredags (2/9) avbröt Ryssland gasleveranserna till EU. Det driver upp energipriserna, också i Sverige. I värsta fall kan en finanskris utlösas. Risken för att för att Ryssland skulle stoppa leveranserna var man medveten om i EU. På fredag kommer EU kanske frikoppla elpriserna från de höga gaspriserna.
   I Sverige utlovas stora statliga program för att skydda medborgarna och företagen från skyhöga elpriser och snabbt ökande inflation. Det vet vi alla.
   De stoppade gasleveranserna får konsekvenser i Ryssland också. Landet har redan drabbats hårt av klimatkrisen.
   Klimatkrisen kan på sikt avgöra Rysslands – och Putins - öde. Dessutom påverkas grannländerna, inklusive Sverige, av ett eventuellt ryskt klimatsammanbrott. Här kommer några hårda fakta.

Ryssland är världens fjärde största utsläppare av växthusgaser.
20 miljoner hektar skog föröddes 2019 i bränder i östra Sibirien.
   En tredjedel av landets territorium ligget norr om polcirkeln. Permafrosten i området håller på att smälta och mängden utsläppt metangas ökar snabbt. I Ryssland går upphettningen två gånger så fort som i den övriga världen.
   Töande permafrost leder till att hela stadsdelar i sibiriska städer kollapsar, rörledningar spricker, järnvägsspår rivs sönder och vägar rasar samman.
   Infrastrukturen hotas i de områden där tillgången på olja, naturgas och kol är störst. Även utvinningen av nickel och andra metaller hotas.
   Fossila bränslen och naturgas ger Ryssland 65 procent av exportinkomsterna. Intäkterna
från oljeexporten uppgick 2019 till 288 miljarder dollar.
   Världsekonomin har redan börjat övergången från fossil till förnybar energi. Fordonen elektrifieras. Vind, vatten och kärnkraft ersätter de fossila bränslena. Under 2030-talet kommer priset på fossila energikällor att sjunka. Ryssland förlorar då en stor del av sina exportinkomster.
   Rysk ekonomi var relativt stabil under 2000-talets första årtionde, men efter finanskrisen 2008 har tillväxten sjunkit från 6,5 procent per år till 0,5 procent.
   Missnöjet växer i Ryssland. 2018 ledde en höjning av pensionsåldern till omfattande folkliga protester.
   Coronakrisen drabbade Ryssland hårt. Endast en mindre andel av befolkningen vaccinerades. 2021 var dödstalen höga, enligt den ryska statistikmyndigheten omkring 203 000. Överdödligheten sedan covid-utbrottet var samtidigt 753 000.
   Den redan ödesdigra situationen i Ryssland förvärras av Putins invasion i Ukraina.


Uppgifterna hämtade ur Kraghs aktuella bok
Det fallna imperiet
    

Inga kommentarer: