2013-02-28

Helgeands församlingsgård: Café Torsdag 7 mars kl 13

Profeten Amos i vår tid?
Cecilia Cervin är pensionerad universitetslektor i Svenska språket, kyrkorådsledamot sedan många år och även ordförande i Jan Myrdalsällskapet. ”Cecilia har hela sitt liv varit engagerad i Svenska kyrkan. Hon vill att vi i vår tid, i enlighet med Rom 2:14 ska se, erkänna och samverka med sådana som inte tillhör oss– när de strävar efter samma mål som vi.
   Profeten Amos predikade i sin tid om rättvisa, och stöd åt de svaga. Jan Myrdal har i vår tid samma budskap. Låt oss se var och hur de och vi kan mötas.

Inga kommentarer: