2013-02-28

Regeringen tar hand om de sina

Regeringens nya förslag till skatteutjämning tar ifrån Lund 145 miljoner samtidigt som parasitkommunerna Lomma och Staffanstorp får sänkta avgifter på grund av sin höga skattekraft. De som flyttade dit från Lund för att få lägre skatt belönas med ännu lägre skatt.

Inga kommentarer: