2013-09-05

Friskolor konkurrerar med överbetyg av Gunnar Stensson

En jämförelse mellan friskolornas och de kommunala skolornas betygsättning som publicerades i DN 4/9 visar att de fristående gymnasieskolorna systematiskt sätter för höga betyg jämfört med resultaten i de nationella proven, medan de kommunala gymnasiernas betyg överensstämmer mer med provresultaten.
   En orsak som många pekar på är attitydskillnaden mellan lärare i kommunala gymnasier och lärare i friskolor.
   De offentliganställda lärarna strävar efter att vara opartiska och sätta rättvisa betyg. Den hållningen var ännu mer tydlig före kommunaliseringen, eftersom gymnasielärarna då var statstjänstemän som förutsattes tillämpa likabehandling och oväld i yrkesutövningen.
   Lärarna i friskolor däremot är anställda i vinstgivande skolor. De uppmuntras till en entreprenörsanda som handlar om att främja det egna företaget. Höga betyg på eleverna betyder ett högt betyg på deras lärare och ett högt betyg på deras skola. Det ger vinst.
   Dessutom utsätts de i större utsträckning än de kommunala lärarna för påtryckningar från arbetsgivare, föräldrar och elever.
   Tendensen att använda betyg som konkurrensmedel har ökat med vikande elevunderlag och en överetablering av friskolor som kämpar för sin överlevnad.
   – Skolor kan konkurrera med andra medel än bra utbildning, exempelvis genom generös betygssättning, säger skolforskaren Jonas Vlachos.
   – Siffrorna tyder på att det skulle vara systematiska skillnader mellan friskolegymnasier och kommunala gymnasier, säger chefen för uppföljningsenheten i Stockholms skolförvaltning Christer Blomkvist. Det här kräver mer forskning.
   De gymnasiekoncerner som vuxit kraftigt under de senaste åren sticker ut i undersökningen. Det gäller Thorén business school, Mikael Elias-gymnasierna och förstås de nu konkursade John Bauer-gymnasierna.
   – Det här är förstås inte acceptabelt, sa utbildningsminister Jan Björklund i tv.

Inga kommentarer: