2013-12-19

Jonas Love Almqvist, Bert Brecht och Jan Hammarlund
av Gunnar Stensson

En häxa, tre poeter, tre sekler, samma kamp
Jan Hammarlund framförde vid Röda Kapellets julfest egna visor samt dikter av Almqvist och Brecht. Han infogade sångerna och dikterna i en som det föreföll spontan framställning, som förenade enkelhet och publikkontakt med tydlig diktion och utomordentlig precision i ordval och frasering.  En man med gitarr och hjärna, med känsla och röst, mer behövs inte för att trollbinda. Suveränt, kort sagt!
   Med rubriken har jag försökt visa föreställningens räckvidd i tid och rum. Jag måste också dokumentera något av innehållet, även om det bara innebär att ordagrant återge en dikt från 1800-talet av Jonas Love Almqvist, ett resonemang av Bert Brecht och ett referat av en episk visa av Jan Hammarlund själv. Läs, tänk och känn!

Jonas Love Almqvist:
”Häxan i konung Karls tid:
Här uppå berget ligga gummans svarta knotor:
hon som i våras här brann uppå bål.
Nu ska du få höra sagan om den röda elden:
höra huru gumman i bålet satts, att brinna.
Gumman, hon tog vita stickor av furu.
Men sina stickor satte hon i en mur.
Sakta hon steg till muren och ur stickorna
darrhänt mjölkade hon åt barnen små.
Men ur rika prästens ko var den söta mjölken. -
Barnena fingo stå vid modrens bål.”

Bert Brechts dikt är - som så ofta hos Brecht -en lärodikt om den politiska kampens nödvändighet, men också om solidaritetens och medmänsklighetens egenvärde. Ungefär så här: Ingenting blir bättre om du ger en hemlös husrum för en natt. Förtrycket fortsätter. Utsugningen fortsätter. De rika berikar sig. De fattiga blir fattigare. Men du befriar för en natt en medmänniska från hennes nöd.

Visan av Jan Hammarlund (en av många) skildrar det som skedde på himmelsfärdsdagen i Ådalen 1931: en vacker vårdag, en mänsklig tragedi och en avgörande vändpunkt i svensk historia.
Detta ingick i Röda Kapellets julkonsert 13/12 i frälsningsarméns nu av studentsångarna köpta lokal vid Magle Stora Kyrkogata. Flera av årets medarbetare i Veckobladet syntes i vimlet av entusiastiska åhörare och musikanter.

Inga kommentarer: