2013-12-19

MP Lund om välfärden: Vi vill få bort de kommersiellt inriktade aktörerna av Ulf N

Som framgått av dagspressen har Miljöpartiet i Lund antagit ett nytt lokalt partiprogram. I förhållande till det program som togs inför valet 2010 innebär det nya programmet ett tydligare ställningstagande i förhållande till vinster i välfärden. Det gamla programmet föreskrev endast att eventuella vinster i vård och omsorg skulle återinvesteras i verksamheten. Om skolan skrev man att man var oroad över utvecklingen med stora vinstdrivande skolföretag inom skolan. Tonen har nu skärpts betydligt. Detta sker i efterföljd av de vassare skrivningarna i det nationella programmet för MP som antogs av kongressen i våras. Nedan följer ett stycke som i programmet bär rubriken Välfärdens utformning. Den minnesgode VB-läsaren känner igen formuleringarna från det nationella programmet som VB redogjorde för i nr 30.

”Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Vi tar allvarligt på problemen i skolor och vårdinrättningar där vinstintresset leder till besparingar som drabbat elever, brukare och patienter. Vi vill därför få bort de kommersiellt inriktade aktörerna och i stället främja idéburna verksamheter inom välfärdssektorn. Det som är viktigt är kvaliteten på välfärden, att skattemedel används till den verksamhet de är avsedda för samt att de som arbetar inom välfärden har en god arbetsmiljö.
   Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.”

Inga kommentarer: